Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum - oświadczenie majątkowe

Barbara Koralewska-Idzikowska - dyrektor gimnzajum