Katarzyna Zakrzewska - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - Gł. księgowa - oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zakrzewska - Gł. księgowa PUK