Andrzej Jezierski - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - kierownik transportu - oświadczenie majątkowe

Andzrej Jezierski - Członek Zarzadu PUK - kierownik transportu