Antoni Pawlik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- oświadczenie majątkowe

Antoni Pawlik - dyrektor GOK