Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe

Marcin Kaczmarek - dyrektor GOSiR

Marcin Kaczmarek - dyrektor GOSiR - prawidłowe oświadczenie majątkowe za 2015 r.