Ewa Roszyk Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Ewa Roszyk-Ledecka - kierownik OPS