Kadencja 2018 - 2023

2020.12.22 - W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie gm.Komorniki w 2021r. (Nr 283/2020)

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

Lista wiadomości