Kadencja 2018 - 2023

2020.11.16 - W sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy komorniki na lata 2021 - 2027 (Zarz. Nr 267/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości