Kadencja 2018 - 2023

2020.10.29 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r (Zarz. Nr 262/2020).

Treść zarządzenia

Budżet 2020 - DOCHODY - Zalącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 262/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Zalącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 262/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Budżet 202 - WYDATKI - Zalącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 262/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zalącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 262/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

 

 

 

 

Lista wiadomości