Kadencja 2018 - 2023

2020.10.06 - W sprawie wyznaczania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Komornikach (Zarz. Nr 257/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości