Kadencja 2018 - 2023

2020.10.05 - W sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych OPS w Komornikach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych (Zarz Nr 254/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości