Kadencja 2018 - 2023

2020.09.30 - W sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Komorniki (Zarz. Nr 250/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości