Kadencja 2018 - 2023

2020.09.29 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 246/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli podatkowych na terenie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 249/20

Treść zarządzenia

Lista wiadomości