Kadencja 2018 - 2023

2020.09.28 - W sprawie ustanowienia Regulaminu użytkowania budynku usługowego, położonego w Komornikach przy ul. Stawnej 7-11 (Zarz. Nr 247/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości