Kadencja 2018 - 2023

2020.07.03 - W sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu (Zarz. Nr 213/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu

Lista wiadomości