Kadencja 2018 - 2023

2020.04.28 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Szreniawie, stanowiących działki o nr ewid. 18/7, 18/8... (Zarz. Nr 191/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości