Kadencja 2018 - 2023

2020.04.09 - W sprawie dopuszczalności nz czas epidemii zawierania przez Gminę Komorniki umów w formie dokumentowej (Zarz. Nr 188/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości