Kadencja 2018 - 2023

2020.03.23 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych dooddania w użyczenie (Zarz. Nr 178/2020).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 23.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Lista wiadomości