Kadencja 2018 - 2023

2020.03.16 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. (Zarz. Nr 176/2020).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2020 -DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 176/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

BUDŻET 2020 - WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 176/2020 z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Lista wiadomości