Kadencja 2018 - 2023

2020.02.20 - W sprawie sprostowania oczywistej omyłki poisarskiej w zarzadzeniu nr 161/2020 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej (Z

Treść zarządzenia

Lista wiadomości