Kadencja 2018 - 2023

2020.02.18 - W sprawie zmiany zarzadzenia nr 159/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie nabycia na własność działek położonych w Wirach o nr ewid. 226/51, 227/53, 227/78, 227/97, 227/98

Treść zarządzenia

Lista wiadomości