Kadencja 2018 - 2023

2020.01.29 - W sprawie nabycia na własność działek połozonych w Komornikach o nr ewid. 378/27, 378/28 i 978/66 (Zarz. Nr 160/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości