Kadencja 2018 - 2023

2020.01.29 - W sprawie nabycia na własność działek położonych w Wirach o nr ewid. 226/51, 227/53, 227/78, 227/97, 227/98 (Zarz. Nr 159/2020).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości