Kadencja 2018 - 2023

2019.12.31 - W sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Komorniki (Zarz. Nr 150/2019).

Treść zarządzenia

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Komorniki - zał. do Zarządzenia Nr 150/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 31 grudnia 2019r.

Lista wiadomości