Kadencja 2018 - 2023

2019.12.16 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji "Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach" (Zarz. Nr 14

Treść zarządzenia

Lista wiadomości