Kadencja 2018 - 2023

2019.12.04 - W sprawie powołania składu Komisji Przetargowej "Bieżące utrzymanie gminnych dróg, ulic i placów" (Zarz. Nr 137/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości