Kadencja 2018 - 2023

2019.11.22 - W sprawie powołania dyrektora instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach (Zarz. Nr 129.2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości