Kadencja 2018 - 2023

2019.09.30 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (Zarz. Nr 105/2019).

Treść zarządzenia

BUDŻET 2019 - DOCHODY - Zał. Nr 1

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Zał Nr 1a

BUDŻET 2019 - WYDATKI - Zał. Nr 2

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zał Nr 2a

Środki na projekty i programy finasowane z budzetu UE na 2019 r. - Zał. Nr 7

 

Lista wiadomości