Kadencja 2018 - 2023

2019.09.23 - W sprawie nabycia na własność dzialki położonej w Plewiskach o nr ewid. 847/1 (Zarz. Nr 100/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości