Kadencja 2018 - 2023

2019.09.03 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komorniki, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 90/2019).

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia nr 90/2019 - wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Lista wiadomości