Kadencja 2018 - 2023

2019.08.21 - W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (Zarz. Nr 88/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości