Kadencja 2018 - 2023

2019,.06.11 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach im. E. hr. Raczyńskiego (Zarz. Nr 61/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości