Kadencja 2018 - 2023

2019.06.11 - W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach (Zarz. Nr 60/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości