Kadencja 2018 - 2023

2019.05.17 - W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (Zarz. Nr 50/2019).

Treść zarządzenia

Budżet 2019 - DOCHODY - zał.nr 1 do Zarządzenia  Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zał.nr 1a do Zarządzenia  Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Budżet 2019 - WYDATKI - zał.nr 2 do Zarządzenia  Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zał.nr 2a do Zarządzenia  Nr 50/2019 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Lista wiadomości