Kadencja 2018 - 2023

2019.04.30 - W sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2019-2025 (Zarz. Nr 47/2019).

Treść zarządzenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komorniki na lata 2019-2025 - zał. nr 1

Lista wiadomości