Kadencja 2018 - 2023

2019.03.28 - W sprawie powołania Zespołu doradczego ds. polityki senioralnej w Gminie Komorniki (Zarz. Nr 32/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości