Kadencja 2018 - 2023

2019.01.16 - W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki połozonej w Komornikach o nr ewid. 169/6 (Zarz. Nr 17/2019).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości