Kadencja 2018 - 2023

2018.12.20 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 357/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Komorniki (Zarz. Nr 11/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości