Kadencja 2018 - 2023

2018.11.29 - W sprawie zmainy Regulaminu Wynagradzania Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komorniki ustalonego Zarz. Wójta Gminy Komorniki Nr 360/2018 z dnia 3 lipca 2018 r (Zarz. Nr

Treść zarządzenia

Lista wiadomości