Kadencja 2018 - 2023

2018.11.29 - W sprawie regulaminu korzystania z lodowiska zlokalizowanego w Plewiskach, przy ul. prof. W. Strażewicza oraz ustalenia cennika usług... (Zarz. Nr 3/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości