Kadencja 2014-2018

2014.12.10 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2011 Wójta Gminy Komorniki z dnia 3 października 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komorniki (Nr 2/2014)

Treść zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny

Lista wiadomości