Kadencja 2014-2018

2018.10.25 - W sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu (Zarz. Nr 410/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 410/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25.10.2018 r. w sprawie wykazu pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu

Lista wiadomości