Kadencja 2014-2018

2018.10.25 - W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komorniki, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (Zarz. Nr 409/2018).

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 409/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym

Lista wiadomości