Kadencja 2014-2018

2018.10.18 - W sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania terenu rekreacyjnego w Plewiskach przy ul. Zielarskiej (Zarz. Nr 408/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości