Kadencja 2014-2018

2018.10.08 - W sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia oględzin i odbioru wymienionego źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr LVI/549/2018... (Zarz. Nr 402/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości