Kadencja 2014-2018

2018.10.04 - W sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2018 - 2025 (Zarz. Nr 400/2018).

Treść zarządzenia

Załacznik Nr 1 Zarzadzenia Nr 400/2018 Wójta Gminy Komorniki z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmiany w uchwale WPF Gminy Komorniki na lata 2018-2025

Lista wiadomości