Kadencja 2014-2018

2018.09.28 - W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w Chomęcicach, obręb Chomęcice stanowiącej działki onr ewid. 374/15, 374/14, 374/3 (Zarz. Nr 397/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości