Kadencja 2014-2018

2018.09.28 - W sprawie zrzeczenia sie w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Komorniki, położone na terenie Powiatu Poznańskiego zajęte... (Zarz. Nr 396/2018).

Treść zarządzenia

Lista wiadomości