Kadencja 2014-2018

2018.09.26 - W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2017 Wójta Gminy Komorniki z dnia 5 października 2017 r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach do spraw przeciwdzia

Treść zarządzenia

Lista wiadomości