Kadencja 2014-2018

2018.09.17 - W sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Rosnówku i Oddziału Zewnętrznego w Szreniawie do zwalniania z opłat za przedszkole (Zarz. Nr 394/2018).

Treść zarządzenia
Lista wiadomości